Odelbergsvägen 22, 120 47 Enskede Gård
Telefon: 08-81 70 80 • info@ellight.se

El-Light – elinstallationer med kvalitet

El-Light Helge Andersson AB är ett företag som bildades 1968. Vi är ett elinstallationsföretag i Stockholm som levererar och garanterar erfarenhet, kompetens och kvalitet.

Sedan starten har vi utfört elinstallationer åt privatpersoner, Stockholmsstad samt Stockholms stadsdelsförvaltningar.
Vår verksamhet består av nyproduktion, ROT- arbeten och servicearbeten.

Vi arbetar både gentemot små och stora företag samt privata kunder.

Vi arbetar efter EIO-Q ledningssystem som är väl anpassat till installationsföretagen och samordnar på ett klart och tydligt sätt områdena arbetsmiljö, elsäkerhet, yttremiljö och kvalitet.

El-Light är medlemmar i EIO- Elektriska Installationsorganisationen.

Företaget innehar F-skattsedel samt försäkringar

El-Light Helge Andersson AB
Odelbergsvägen 22, 120 47 Enskede Gård


IMG_0581Peter Andersson
VD & Installatör
peter@ellight.se

IMG_0600Thomas Gjälby
Installatör

DSC_0015Mia Andersson
Administration och ekonomi
info@ellight.se